Wychowankowie tej bursy korzystają z kart zbliżeniowych , które upoważniają ich do odebrania zadeklarowanego posiłku oraz do wejścia na teren bursy. Przy pomocy elektronicznych kart obiadowych wydawane są śniadania, obiady i kolacje. Wprowadzenie systemu pozwoliło na dokładce planowanie ilości wydań, raportowanie na koniec dnia faktycznego oraz usprawniło system rozliczeń.

Instalacje