Stołówka

Wydawanie posiłków na kartę

Stołówka

  • usprawnienie wydawania przy pomocy kart zbliżeniowych
  • możliwość wykorzystania e-legitymacji szkolnej
  • na wersyfikację 1 osoby wystarczy czas od 1 do 3 s
  • opcjonalne wyszukiwanie po nazwisku i numerze karty
  • automatyczne zliczenie wydanych posiłków
  • na bieżąco zliczania liczba posiłków pozostałych do wydania
  • opcja wydań zbiorowych dla oddziałów przedszkolnych
  • szczegółowa historia wydań - z dokładnością do 1 s.
  • informacja o deklaracjach z wyprzedzeniem 7 dni

Odbieranie obiadów na kartę lub e-legitymację