RODO

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 wprowadziliśmy szereg zmian formalnych w funkcjonowaniu naszej systemu mających na celu dostosowanie do aktualnych wymogów narzuconych przez RODO.

  • każde wdrożenie poprzedzone jest zawarciem umowy powierzenia
  • dane przechowywane są na naszych serwerach
  • umowa powierzenia przewiduje ich przetwarzanie tylko do celów niezbędnych do realizacji umowy.
  • każdy nasz pracownik posiada pisemne upoważnienie dostępu do danych osobowych

Przesyłane przez Państwa dane osobowe są bezpiecznie szyfrowane, potwierdza to posiadany przez nas certyfikat SSL.