Pakiet 1

Pakiet ten nie wymaga stosowania kart zbliżeniowych. Wydawanie posiłków może odbywać na podstawie listy papierowej generowanej z programu lub na dotychczasowych zasadach.

Moduł Rozliczenia

  • rozbudowana kartoteka osób
  • szeroki zakres podziału na grupy, klasy, typy, płatnika
  • indywidualne kalendarze żywienia
  • szczegółowy mechanizm rozliczeniowy
  • przyjmowanie wpłat gotówkowych, druk dowodu wpłaty
  • ewidencja wpłat przelewem lub kartą płatniczą
  • kilkanaście raportów w tym raport kasowy i okresowy
  • szczegółowe statystyki ilości deklaracji i wydań
  • automatyczna wysyłka powiadomień e-mail do rodzica
  • monity płatności
Program e-stołówka dla szkół