Pakiet 2

Pakiet ten  wymaga stosowania kart zbliżeniowych.

Moduł Rozliczenia

 • rozbudowana kartoteka osób
 • szeroki zakres podziału na grupy, klasy, typy, płatnika
 • indywidualne kalendarze żywienia
 • szczegółowy mechanizm rozliczeniowy
 • przyjmowanie wpłat gotówkowych, druk dowodu wpłaty
 • ewidencja wpłat przelewem lub kartą płatniczą
 • kilkanaście raportów w tym raport kasowy i okresowy
 • szczegółowe statystyki ilości deklaracji i wydań
 • automatyczna wysyłka powiadomień e-mail do rodzica
 • monity płatności
Program e-stołówka dla szkół

Moduł Stołówka

 • usprawnienie wydawania przy pomocy kart zbliżeniowych
 • możliwość wykorzystania e-legitymacji szkolnej
 • na wersyfikację 1 osoby wystarczy czas od 1 do 3 s
 • opcjonalne wyszukiwanie po nazwisku i numerze karty
 • automatyczne zliczenie wydanych posiłków
 • na bieżąco zliczania liczba posiłków pozostałych do wydania
 • opcja wydań zbiorowych dla oddziałów przedszkolnych
 • szczegółowa historia wydań - z dokładnością do 1 s.
 • informacja o deklaracjach z wyprzedzeniem 7 dni
Wydawanie posiłków na kartę